Deklaration från hälso- och socialministrarna om det framtida hälsosamarbetet i Norden

16.10.14 | Deklaration
Vi, social- och hälsoministrarna i Norden, har i dag med stort intresse mottagit och diskuterat Bo Könbergs rapport med 14 konkreta förslag om ett förstärkt nordiskt hälsosamarbete. 

Information

Vedertaget
16.10.2014
Plats
København

Vi, social- och hälsoministrarna i Norden, har i dag med stort intresse mottagit och diskuterat Bo Könbergs rapport med 14 konkreta förslag om ett förstärkt nordiskt hälsosamarbete.  Förslagen rör samarbete kring antibiotikaresistens, högspecialiserad behandling, sällsynta diagnoser, registerbaserad forskning, folkhälsa, jämlik hälsa, patientrörlighet, e-hälsa, välfärdsteknologi, psykiatri, hälsoberedskap, läkemedel, tjänstemannautbyte och nationella experter i EU-kommissionen. 

Vi är övertygade om värdet av ett utvecklat och stärkt nordiskt hälsosamarbete och tycker att många av förslagen är mycket intressanta. Vi i Norden står inför många liknande utmaningar på hälsoområdet – både vad gäller utvecklingen av våra medborgares hälsotillstånd och den framtida utvecklingen av våra nationella hälso- och sjukvårdssystem.

Vi vill med tanke på ebolaepidemin be generalsekreteraren i Nordiska ministerrådet undersöka möjligheterna för en samordnad nordisk insats för att bromsa smittorisken, ge tillgång till resurser och behandling, samt nordisk samordning i förbindelse med säker medicinsk evakuering.

Mot denna bakgrund kan vi gå ännu längre än vi gör i dag genom att samarbeta inom flera hälsoområden, dels för att uppnå högre kvalitet inom hälsoområdet för alla invånare i Norden, dels för att öka kostnadseffektiviteten.

Vi har fattat beslut om att påbörja uppföljningen av rapporten med följande förslag: hälsoberedskap, högspecialiserad behandling, sällsynta diagnoser, psykiatri och tjänstemannautbyte. Vi tänker också ta kontakt med våra ministerkollegor ansvariga för utrikes- och biståndsfrågor för att diskutera förslagen om den ökande antibiotikaresistensen. Vi ser fram emot ett fortsatt och givande samarbete med de övriga förslagen i Bo Könbergs rapport.