Nordiska ministerrådet för social- och hälsopolitik (MR-S)

De nordiska regeringarnas samarbete inom social- och hälsosektorn leds av de nordiska social- och hälsoministrarna som utgör MR-S. Det nordiska samarbetet inom social och hälsoområdet är baserat på gemensamma värderingar, som utgör fundamentet i den nordiska välfärdsmodellen.

Information

Postadress

Nordisk Ministerråd
Ved stranden 18,
1061 København K

Innehåll

Minister för socialfrågor og arbetsmarknad
Naalakkersuisoq for Børn, Unge og Familier