Deklaration fra de nordiske social- og sundhedsministre om det fremtidige sundhedssamarbejde i Norden

16.10.14 | Deklaration
Vi, social- og sundhedsministrene i Norden, har i dag med stor interesse modtaget og diskuteret Bo Könbergs rapport med 14 konkrete forslag om et styrket nordisk sundhedssamarbejde.

Information

Vedtaget
16.10.2014
Sted
København

Vi, social- og sundhedsministrene i Norden, har i dag med stor interesse modtaget og diskuteret Bo Könbergs rapport med 14 konkrete forslag om et styrket nordisk sundhedssamarbejde. Forslagene vedrører samarbejde om antibiotikaresistens, højt specialiseret behandling, sjældne diagnoser, registerbaseret forskning, folkesundhed, lige adgang til sundhed, patientmobilitet, e-sundhed, velfærdsteknologi, psykiatri, sundhedsberedskab, lægemidler, udveksling af medarbejdere og nationale eksperter i EU-Kommissionen.

Vi er overbeviste om værdien af et udviklet og stærkt nordisk sundhedssamarbejde og synes at mange af forslagene er meget interessante. Vi i Norden står over for mange af de samme udfordringer på sundhedsområdet – både når det gælder udviklingen af vores medborgeres sundhedstilstand og den fremtidige udvikling af vores nationale sundhedssystemer.

I lyset af ebola-epidemien vil vi bede Nordisk Ministerråds generalsekretær om at se på mulighederne for en koordineret nordisk indsats for at bremse risikoen for smitte, skabe adgang til ressourcer og behandling samt en nordisk koordinering i forbindelse med sikker medicinsk evakuering.

På denne baggrund kan vi skabe et endnu tættere samarbejde på flere sundhedsområder, dels for at opnå en højere kvalitet på sundhedsområdet for alle nordiske borgere, dels for at øge omkostningseffektiviteten.

Vi har taget beslutning om at påbegynde opfølgningen af rapporten med følgende forslag: sundhedsberedskab, højt specialiseret behandling, sjældne diagnoser, psykiatri og udveksling af medarbejdere. Vi påtænker også at tage kontakt til vores ministerkolleger med ansvar for udenrigs- og bistandsspørgsmål for at diskutere forslaget om den stigende antibiotikaresistens. Vi ser frem til et fortsat og givende samarbejde omkring de øvrige forslag i Bo Könbergs rapport.