Erklæring fra de nordiske helse- og sosialministrene om det framtidige helsesamarbeidet i Norden

16.10.14 | Deklarasjon
Vi, sosial- og helseministrene i Norden, har i dag med stor interesse mottatt og diskutert Bo Könbergs rapport med 14 konkrete forslag om et styrket nordisk helsesamarbeid.

Informasjon

Vedtatt
16.10.2014
Sted
København

Vi, sosial- og helseministrene i Norden, har i dag med stor interesse mottatt og diskutert Bo Könbergs rapport med 14 konkrete forslag om et styrket nordisk helsesamarbeid.  Forslagene gjelder samarbeid om antibiotikaresistens, høyspesialisert behandling, sjeldne diagnoser, registerbasert forskning, folkehelse, likestilt helse, pasientmobilitet, e-helse, velferdsteknologi, psykiatri, helseberedskap, legemidler, tjenestemannsutveksling og nasjonale eksperter i EU-kommisjonen. 

Vi er overbevist om verdien av et utviklet og sterkt nordisk helsesamarbeid og synes mange av forslagene er veldig interessante. Vi i Norden står overfor mange like utfordringer på helseområdet – både når det gjelder utviklingen av våre borgeres helsetilstand og den framtidige utviklingen av våre nasjonale helsesystemer.

Vi vil i lys av ebola-epidemien be generalsekretæren i Nordisk ministerråd se på mulighetene for en koordinert nordisk innsats for å bremse risiko for smitte, gi tilgang til ressurser og behandling, samt nordisk koordinering i forbindelse med sikker medisinsk evakuering.

Mot denne bakgrunnen kan vi gå enda lenger enn vi gjør i dag, ved å samarbeide på flere helseområder, dels for å oppnå høyere kvalitet på helseområdet for alle innbyggere i Norden, dels for å øke kostnadseffektiviteten.

Vi har fattet vedtak om å begynne å følge opp rapporten med følgende forslag: helseberedskap, høyspesialisert behandling, sjeldne diagnoser, psykiatri og tjenestemannsutveksling. Vi vil også ta kontakt med våre ministerkolleger med ansvar for utenriks- og bistandsspørsmål for å diskutere forslagene om den økende antibiotikaresistensen. Vi ser fram til et fortsatt og givende samarbeid om de andre forslagene i Bo Könbergs rapport.