Föreslå kandidater till Nordiska rådets miljöpris 2023

Årets tema är hållbar textilproduktion och -konsumtion. Föreslå din kandidat senast den 9 maj 2023.

Miljöpriset 2023 delas ut till en nyckelaktör som främjar den systematiska förändringen av textilindustrin, textiltjänster (servicedesign) och klädkonsumtion i en global hållbar riktning.

Priset omfattar 300 000 DKK.

Tidsfristen för att skicka in förslag är den 9 maj 2023.

Förslagsställare:

Företag, organisation eller en person som föreslås:

Hur uppfyller initiativet kriterierna för priset med hänsyn till effekt, nyskapande, skalbarhet och potential samt relevans?

Ta hänsyn till kriterierna nedan i din motivering för förslaget, som får vara högst en A4-sida eller max 500 ord i textrutan nedan. 

  1. Effekt: Hur bidrar initiativet till att lösa biodiversitets- och klimatkrisen?
  2. Nyskapande: Hur skiljer sig initiativet från andra inom fältet?
  3. Skalbarhet och potential: Hur kan initiativet skalas vidare till andra länder och/eller branscher?
  4. Relevans: Vilket värde har initiativet för miljöarbetet i Norden?
Motiveringen för förslaget skall skickas som bilaga i PDF/Word/ODF-format.
Enbart en fil.
Begränsning 45 MB.
Tillåtna filtyper: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.

Samtycke