Foreslå kandidater til Nordisk råds miljøpris 2024

Årets tema er bærekraftige bygg. Offentligheten inviteres til å innstille kandidater til prisen.

Nordisk råds miljøpris 2024 tildeles noen i Norden som har gjort noe spesielt for å bidra til utviklingen av en bærekraftig byggsektor. 

Prisvinneren får 300 000 danske kroner.

Siste frist for å sende inn forslag er 30. april 2024.

Forslagsstiller:

Foretak, organisasjon eller person som foreslås (innstilt):

Hvordan oppfyller initiativet kriteriene for prisen med hensyn til: effekt, nyskaping, skalerbarhet og potensial samt relevans?

Ta hensyn til nedenstående kriterier i din begrunnelse for forslaget, som maksimalt får fylle en A4-side eller 500 ord i tekstboksen under. 

  1. Effekt: Hvordan bidrar initiativet til å løse biodiversitets- og klimakrisen?
  2. Nyskaping: Hvordan skiller initiativet seg fra andre på feltet?
  3. Skalerbarhet og potensial: Hvordan kan initiativet skaleres videre til andre land og/eller bransjer?
  4. Relevans: Hvilken verdi har initiativet for miljøarbeid i Norden?
Begrunnelse for forslaget vedlegges i PDF/Word/ODF-format.
Kun én fil.
45 MB grense.
Tillatte typer: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.

Samtykke