Konferens: Nordens styrkor och möjligheter i ljuset av globala kriser och trender

25.09.23 | Nyhet
alt=""
Photographer
Luis Quintero, Unsplash
Vilka megatrender kommer att påverka Norden fram till 2030? Är vi på rätt väg? Det är några av huvudfrågorna på Nordiska ministerrådets inspirationskonferens på hög nivå i Köpenhamn den 28 september 2023. Och du kan vara med!

Nordiska ministerrådet håller just nu på att slutföra förberedelserna inför högnivåkonferensen ”Norden 2030 – vilken väg ska vi ta?”. Vi tar en närmare titt på Nordens styrkor och möjligheter i ljuset av globala kriser och trender och zoomar in på tre av de stora frågorna och dilemman som våra samhällen står inför just nu.

Hur värnar vi de starka nordiska välfärdssamhällena samtidigt som vi minskar vårt materiella fotavtryck? Hur stärker vi Nordens konkurrenskraft med hjälp av artificiell intelligens utan att äventyra våra individuella rättigheter? Och hur säkerställer vi Nordens sociala sammanhållning i en värld där kriser och polarisering blir allt vanligare?

– Konferensen samlar beslutsfattare, företag, civilsamhälle, forskare, myndigheter och ungdomsorganisationer från hela Norden för att lyfta fram några av de mest aktuella samhällsutmaningarna. Programmet är fullspäckat med spännande debatter och föreläsningar av ledande experter i Norden. Kom och bli inspirerad och hjälp till att forma Nordens väg till att bli världens mest hållbara och integrerade region, säger Nordiska ministerrådets generalsekreterare Karen Ellemann.

Konferensen hålls i Köpenhamn och det finns ett begränsat antal platser som fördelas enligt principen först till kvarn. Konferensen kommer också att direktsändas på den här sidan.

Konferensen arrangeras i samarbete med det danska utrikesministeriet, Mandag Morgen och Rambøll.