Kulturinitiativet Nordic Bridges skjuts fram till 2022

25.06.20 | Nyhet
Story Story Die, Nordic Bridges
Fotograf
Mats Bäcker

Story Story Die av den norska koreografen Alan Lucien Øyen

Konsekvenserna av Covid-19 runt om i världen gör att kulturministrarnas satsning Nordic Bridges i Kanada skjuts fram ett år för att starta i januari 2022. Beslutet ger samarbetspartners förutsättningar att genomföra det ambitiösa programmet som ska stärka utbytet och samarbetet mellan nordiska kulturaktörer och kanadensiska partners, och ge en stor kanadensisk publik möjlighet att möta konst och kultur från hela Norden.

Nordic Bridges i Kanada var planerad att äga rum under januari-december 2021 och beslutet om att skjuta upp det i ett år fattades efter en formell förfrågan från Harbourfront Centre i Toronto, som leder initiativet på uppdrag av de nordiska kulturministrarna. Joy Mogensen, Danmarks kulturminister och ordförande i Nordiska ministerrådet för kultur, säger:

”Nordic Bridges ska vara en samlingspunkt för nordisk kultur och bygga broar mellan Norden och Kanada. Det kräver att det är möjligt att mötas och uppleva konsten och kulturen utan begräsningar. Därför har vi beslutat att flytta fram det här nordiska kulturinitiativet till 2022.

Vi ser verkligen fram emot att Nordic Bridges utvecklar sig till en unik möjlighet för nordiska konstnärer att engagera med sin konst över hela Kanada i ett givande samarbete mellan kanadensiska och nordiska kulturaktörer.”

Nordic Bridges startar januari 2022

Nordic Bridges är ett unikt kulturinitiativ som syftar till att främja samspel och utbyte mellan nordiska kultursektorer och Kanada.  Det konstnärliga program som kommer att presenteras bygger på fyra bärande principer: konstnärlig innovation, tillgänglighet och inkludering, urfolksperspektiv och resiliens.

Initiativet involverar en stor mängd samarbetspartners över hela Kanada, nordiska konstnärer och kulturaktörer inom en lång rad discipliner, liksom de nordiska ambassaderna i Kanada. Nu läggs alla krafter på att förverkliga programmet i 2022.

”Harbourfront Centre har anpassat sig till den aktuella situationen precis som alla andra och vi är optimistiska inför att kanadensiska konst- och kulturorganisationer 2022 kommer att vara i ett mer gynnsamt läge för att återigen välkomna internationella konstnärer och gäster. Mer än någonsin finns det ett behov och önskan bland kanadensiska och nordiska partners och konstnärer att utforska och uppmärksamma gemensamma kulturella värden från de nordliga breddgraderna, såsom demokrati, jämställdhet och yttrandefrihet”, säger Marah Braye, VD för Harbourfront Centre.

Vad händer nu?

Harbourfront Center fortsätter arbetet med nordiska och kanadensiska partners för att förverkliga den årslånga festivalen med ett program som har utrymme för konstnärligt innovativa inslag som kan skapa dialog omkring teman som hållbarhet och inkludering. Nedräkningen påbörjas redan i januari 2021.

Om nordiska kultursatsningar

Nordic Bridges är den tredje gemensamma nordiska kultursatsning som kulturministrarna har initierat. Tidigare satsningar, som Nordic Matters i London och Nordic Cool i Washington, har bland annat visat sig ge utmärkta tillfällen till att öka det skapande samarbetet mellan länderna och väcka omvärldens intresse för nordisk kultur.