Kulturinitiativet Nordic Bridges utsettes til 2022

25.06.20 | Nyhet
Story Story Die, Nordic Bridges
Photographer
Mats Bäcker

Story Story Die av den norske koreografen Alan Lucien Øyen

Konsekvensene av Covid-19 rundt i verden gjør at kulturministrenes satsing Nordic Bridges i Canada utsettes et år, med start i januar 2022. Vedtaket gir samarbeidspartnerne bedre forutsetninger for å gjennomføre det ambisiøse programmet, som skal styrke utveksling og samarbeid mellom nordiske kulturaktører og kanadiske partnere og gi et stort kanadisk publikum mulighet for å møte kunst og kultur fra hele Norden.

Nordic Bridges i Canada skulle egentlig finne sted i januar–desember 2021. Vedtaket om å utsette arrangementet et år ble fattet etter en formell forespørsel fra Harbourfront Centre i Toronto, som leder initiativet på oppdrag fra de nordiske kulturministrene. Joy Mogensen, Danmarks kulturminister og leder for Nordisk ministerråd for kultur, sier:

“Nordic Bridges skal bli et samlingspunkt for nordisk kultur og bygge bruer mellom Norden og Canada. Det krever at det er mulig å møtes og oppleve kunsten og kulturen uten begrensninger. Derfor har vi vedtatt å utsette dette nordiske kulturinitiativet til 2022.

Vi gleder oss veldig til at Nordic Bridges skal folde seg ut som en unik mulighet for at nordiske kunstnere kan engasjere seg i sin kunst over hele Canada i et givende samarbeid mellom kanadiske og nordiske kulturaktører.”

Nordic Bridges starter i januar 2022

Nordic Bridges er et unikt kulturinitiativ som skal fremme samspill og utveksling mellom nordiske kultursektorer og Canada.  Det kunstneriske programmet som skal presenteres, bygger på fire bærende prinsipper: kunstnerisk innovasjon, tilgjengelighet og inkludering, urfolksperspektiv og robusthet.

Initiativet involver en lang rekke samarbeidspartnere over hele Canada, nordiske kunstnere og kulturaktører innenfor mange disipliner, og de nordiske ambassadene i Canada. Nå settes alle krefter inn på å realisere programmet i 2022.

”Harbourfront Centre har tilpasset seg den aktuelle situasjonen akkurat som alle andre, og vi ser optimistisk på at kanadiske kunst- og kulturorganisasjoner vil være i en gunstigere posisjon for å ønske internasjonale kunstnere og gjester velkommen i 2022. Mer enn noen gang har kanadiske og nordiske partnere behov for og ønske om å utforske og feire kulturelle verdier vi har felles på nordlige breddegrader, som demokrati, likestilling og ytringsfrihet”, sier Marah Braye, direktør for Harbourfront Centre.

Hva skjer nå?

Harbourfront Center fortsetter arbeidet med nordiske og kanadiske partnere for å realisere den ett år lange festivalen med et program som har rom for kunstnerisk innovative innslag som kan skape dialog om temaer som bærekraft og inkludering. Nedtellingen begynner allerede i januar 2021.

Om nordiske kultursatsinger

Nordic Bridges er den tredje fellesnordiske kultursatsingen kulturministrene har initiert. Tidligere satsinger, som Nordic Matters i London og Nordic Cool i Washington, har blant annet vist seg å gi ypperlige muligheter for å øke det skapende samarbeidet mellom landene og vekke omverdenens interesse for nordisk kultur.