Nordiskt-baltiskt samarbete en win-win-situation

29.08.16 | Nyhet
Dagfinn Høybråten
Fotograf
Ansis Vegners
Samarbetet mellan Norden och de baltiska länderna är en win-win-situation. Det sade Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten vid ett seminarium i Köpenhamn med anledning av att de baltiska staterna och det nordisk-baltiska samarbetet firar 25 år i år.

Vid seminariet på måndagen gratulerade Dagfinn Høybråten de baltiska länderna till 25 år av självständighet och berömde deras förmåga till samarbete genom åren.

- Ert engagerade och ansvarsfulla deltagande i regionala, europeiska och globala samarbeten är enastående, sade han.

Høybråten lyfte bland annat fram de tre baltiska ländernas samarbete i EU, Nordiska ministerrådet, Östersjöstaternas råd samt det nordisk-baltiska NB8-samarbetet.

Samarbetet med Nordiska ministerrådet inleddes redan innan länderna åter blev självständiga och i början av 1991 öppnade ministerrådet kontor i Tallinn, Riga och Vilnius. Det 25 år långa samarbetet har bland annat handlat om demokratifrågor, mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och jämställdhet.

Ett nära, innovativt och flexibelt samarbete kan även under de kommande 25 åren medverka till att stärka vår gemensamma plats och roll i ett vidare europeiskt och globalt sammanhang.

I sitt tal nämnde Dagfinn Høybråten att Nordiska ministerrådet på senare tid också börjat stödja oberoende ryskspråkiga medier i Baltikum i syfte att ge ryskspråkiga i de baltiska länderna balanserad information.

- Förhoppningsvis stärker detta inkluderingen av alla medborgare i de tre självständiga staterna, sade Dagfinn Høybråten.

Høybråten lyfte också fram det nordisk-baltiska samarbetet inom innovationer och nämnde bland annat Skype som ett resultat av det. Han nämnde även särskilt "flaggskeppet" BSR Stars, ett pågående samarbetsprogram kring innovationer i Östersjöregionen som administreras av Nordiska ministerrådet.

Høybråten betonade att de kulturella och geografiska likheterna är hörnstenen i det framgångsrika samarbetet mellan nordiska och baltiska organisationer och företag. 

- Ett nära, innovativt och flexibelt samarbete kan även under de kommande 25 åren medverka till att stärka vår gemensamma plats och roll i ett vidare europeiskt och globalt sammanhang. För Norden och Baltikum är det en win-win-situation, sade Dagfinn Høybråten.