Nordiskt samarbete på sommarens politiska festivaler

24.05.17 | Nyhet
Britt Lundberg
Photographer
Magnus Frderberg/norden.org
Även i år sätter Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet en nordisk agenda på sommarens politiska festivaler runt om i Norden. Flera av debatterna tar upp statsministrarnas vision om att Norden är världens mest integrerade region.

Nordens tält på Folkemødet på Bornholm 15–18 juni

Nordiska rådets president Britt Lundberg från Åland deltar i inte mindre än fyra av sommarens politikermöten. Hon börjar sin turné på Bornholm, där hon deltar i debatten ”Är Norden världens mest integrerade region?”. I Nordens tält frågar vi också vad vi kan lära oss av tv-serien ”Skam”. I diskussionen deltar Danmarks tidigare kulturminister Bertel Haarder och Asil Al-Asadi, som ska spela Sana i världspremiären av den danska teatergruppen Aveny-T:s pjäs ”Skam”. Författarna Kirsten Thorup från Danmark och Vigdis Hjorth från Norge, som båda är nominerade till Nordiska rådets litteraturpris, gästar också Nordens tält.

Nordens dag i Almedalen i Visby 3 juli

På Nordens dag diskuteras många av vår tids viktigaste samhällsfrågor: Måste vi acceptera växande inkomstklyftor? Vad krävs för att öka miljöfinansieringen? Kan parallellsamhällen förhindras? Hur kan fler invandrarkvinnor få arbete? Serietecknaren Kasper Diem från Finland kommenterar det som sägs på sitt speciella sätt.

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) är med i år igen, precis som etablerings- och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S). Andra intressanta medverkande är: Jan Pörsken, minister för integration i delstaten Hamburg, Johan Schück, Dagens Nyheter, Connie Hedegaard, tidigare EU-kommissionär för klimatfrågor, Britt Lundberg, president för Nordiska rådet och professor Henrik Meinander. 

SuomiAreena i Björneborg 10–14 juli

Norden och nordiskt samarbete är i fokus under politikerveckan SuomiAreena i Finland. Norden i Fokus i Finland anordnar flera nordiska diskussioner, både officiella och inofficiella, men också ett mer underhållande program i samarbete med andra nordiska institutioner i form av bland annat ett nordiskt kafé och en frågesport om Norden.

Nordiska rådets president Britt Lundberg och vicepresident Juho Eerola medverkar bland annat i diskussionen ”Tillsammans gör vi Norden till världens mest integrerade region?”. De andra diskussionerna handlar om tillit som en grundläggande nordisk värdering, om Norden och Europa samt om ohållbar utveckling som ett hot mot våra nordiska samhällen.

Under hela veckan finns det en nordisk paviljong på Medborgartorget med information och program.

Arendalsuka i Arendal 14–19 augusti

Norden är starkt representerat under Arendalsveckan denna sensommar. Nordiska rådets president Britt Lundberg kommer att delta i två debatter: ”Är Norden världens mest integrerade region?” och ”Nordens plats i Europa”. Även den nordiska samarbetsministern Frank Bakke-Jensen medverkar i debatterna. Lundberg kommer också att medverka när barn från skolor i Arendal möter nominerade till Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris.

Nordiskt samarbete inom energi och försvar kommer också att debatteras innan vi avslutar med en spännande nordisk ungdomspolitikerdebatt med representanter från Ungdomens Nordiska råd och Föreningarna Nordens ungdomsförbund samt med två norska ungdomspolitiker.

Föreningen Norden, Nordiskt informationskontor i södra Norge, Hallå Norden och Nordisk energiforskning är starkt bidragande till flera av arrangemangen.

Den nordiska montern strax utanför Arendals kulturhus kommer att vara öppen varje dag under hela Arendalsveckan.

Fundur fólksins i Akureyri 8–9 september

På Island hålls Fundur fólksins i år för första gången utanför huvudstaden, nämligen i Akureyri. Norden i Fokus på Island står för det nordiska programmet.