Nordisk samarbeid på sommerens politiske festivaler

24.05.17 | Nyhet
Britt Lundberg
Photographer
Magnus Frderberg/norden.org
Også i år setter Nordisk råd og Nordisk ministerråd en nordisk dagsorden på de politiske festivalene rundt i sommerlandene. Flere av debattene utfordrer statsministrenes visjon om at Norden er verdens mest integrerte region.

Nordens Telt på Folkemødet på Bornholm 15.–18. juni

Nordisk råds president Britt Lundberg fra Åland deltar på ikke mindre enn fire av sommerens møter. Hun begynner sin turné på Bornholm, der hun deltar i debatten «Er Norden verdens mest integrerede region?» I Nordens Telt spør vi også hva vi kan lære av «Skam», og her deltar tidligere kulturminister Bertel Haarder og Asil Al-Asadi, som skal spille Sana i AvenyTs verdenspremiere på «Skam». Forfatterne Kirsten Thorup og norske Vigdis Hjorth, som begge er nominert til Nordisk råds litteraturpris, legger også veien om Nordens Telt.

Nordens dag i Almedalen i Visby 3. juli

På Nordens dag diskuteres mange av vår tids viktigste samtidsspørsmål: Skal vi akseptere voksende inntektsskiller? Hva skal til for å øke miljøfinansieringen? Kan vi unngå parallellsamfunn? Hvordan kan flere innvandrerkvinner få jobb? Karikaturtegneren Kasper Diem fra Finland kommenterer på sin helt egen måte det som sies.

Forsvarsminister Peter Hultqvist (S) er med i år også, i likhet med etablerings- og arbeidsmarkedsminister Ylva Johansson (S). Øvrige interessante deltakere er: Jan Pörsken, minister for integrering i delstaten Hamburg, Johan Schück, Dagens Nyheter, Connie Hedegaard, tidligere EU-kommissær for klima, Britt Lundberg, president for Nordisk råd, og professor Henrik Meinander. 

SuomiAreena i Björneborg 10.–14. juli

Norden og nordisk samarbeid er i fokus under politikeruka i Finland, SuomiAreena. Norden i Fokus/Finland arrangerer flere nordiske diskusjoner, både offisielle og uoffisielle, men også et mer underholdende program i samarbeid med andre nordiske institusjoner i form av bl.a. en nordisk kafé og kviss om Norden.

Nordisk råds president Britt Lundberg og visepresident Juho Eerola deltar bl.a. i diskusjonen «Tillsammans gör vi Norden till världens mest integrerade region?». De andre diskusjonene handler om tillit som en grunnleggende nordisk verdi, om Norden og Europa samt om ikke-bærekraftig utvikling som en trussel mot våre nordiske samfunn.

Hele uka er det en nordisk paviljong på Medborgartorget med informasjon og program.

Arendalsuka, Arendal 14.–19.august

Norden er sterkt representert på Arendalsuka denne sensommeren. Nordisk råds president Britt Lundberg vil delta i to debatter: «Er Norden verdens mest integrerte region?» og «Nordens plass i Europa», der også den nordiske samarbeidsministeren Frank Bakke-Jensen er med. Lundberg vil også delta når barn fra skoler i Arendal møter nominerte til Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris.

Nordisk energisamarbeid og forsvarssamarbeid vil også bli debattert, før vi avslutter med en spennende nordisk ungdomspolitikerdebatt med representanter fra Ungdommens nordiske råd og Foreningene Nordens ungdomsforbund, sammen med to norske ungdomspolitikere.

Foreningen Norden, Nordisk informasjonskontor i Sør-Norge, Hallo Norden og Nordisk Energiforskning er sterke bidragsytere til flere av arrangementene.

Den nordiske standen vil være åpen hver dag rett utenfor Arendal kulturhus gjennom hele Arendalsuka.

Fundur fólksins i Akureyri 8.–9. september

På Island flyttes Fundur fólksins for første gang i år utenfor hovedstaden til Akureyri. Norden i Fokus/Island står for det nordiske programmet der.