Sommarläger på Utøya samlar unga från Norden och Ukraina

15.06.23 | Nyhet
Ramus emborg unr
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Ungdomens Nordiska Råd (UNR) arrangerar i juli ett läger på Utøya i Norge. Syftet med lägret är att stärka ungas politiska engagemang i Norden samt erbjuda kunskapsutbyte mellan unga från Norden och Ukraina. Nordiska rådet medfinansierar lägret.

- Unga ukrainare måste fortsätta informera och öka medvetenheten om det ryska anfallskriget i Ukraina. Det nordiska-ukrainska ungdomslägret är ytterligare ett tillfälle där vi kan lyfta perspektiv från Ukraina. Vi kommer bland annat diskutera hur solidaritet och stöd för ukrainska ungdomar ska upprätthållas över tid, säger en av de ukrainska gästerna Dmytro Mamaiev, doktorand vid det litauiska centret för samhällsvetenskap och internationell sekreterare för organisationen SD Platform. 

Vi kommer bland annat diskutera hur solidaritet och stöd för ukrainska ungdomar ska upprätthållas över tid.

Fyrtio unga från Finland, Sverige, Norge, Danmark, Island och Färöarna kommer delta på lägret tillsammans med åtta ukrainska gäster. Under fyra dagar arrangeras workshops där deltagarna kommer få en inblick i det nordiska samarbetet och UNR:s verksamhet. De kommer också att fördjupa sig inom olika politiska teman såsom rätten att bo i ett hållbart land, digital aktivism och psykisk hälsa. En workshop kommer särskilt att fokusera på kriget i Ukraina och hur man kan stödja unga ukrainska aktivister. 

- Ett sommarläger ser vi som en investering i vänskap, samhörighet och tillit. Vi är övertygade om att nordiska och ukrainska ungdomar kommer att ha mycket att lära av varandra och att viktiga diskussioner om mänskliga rättigheter, tolerans och mångfald kommer att stå i centrum under dagarna på Utøya, säger Jorodd Asphjell president för Nordiska rådet.

Unga behöver mötas

- Det finns ett jättestort behov av att knyta kontakter och få nya vänskaper särskilt efter pandemin. Vi kan utbyta erfarenheter, lära av varandras kontexter och inspireras av varandra. Att mötas kommer stärka nordisk ungdomspolitik, säger Rasmus Emborg Ungdomens Nordiska Råds president.

UNR upplever att det finns ett stort behov för unga att mötas särskilt efter pandemin. Ett av Nordiska rådets fokusområden för 2023 är att unga ska inkluderas mer i samhället och i politiken.

- Att underlätta ungas deltagande i samhälle och politik har hög prioritet för Nordiska rådet, och i det norska presidentprogrammet för 2023. Den nordiska traditionen att involvera barn och unga är viktig och ungas engagemang är avgörande för våra samhällen och demokratier, säger Jorodd Asphjell nuvarande president för Nordiska rådet.

Det finns ett jättestort behov av att knyta kontakter och få nya vänskaper särskilt efter pandemin.

Tillsammans sätter vi ungdomspolitik på agendan

Förutom nya kontakter och vänner är målet med sommarlägret att diskussionerna kommer att leda till konkreta politiska förslag.

- Förhoppningen är att vi på sommarlägret kan komma fram till några konkreta rekommendationer som vi kan presentera både i Nordiska rådet och i våra respektive länder. Tillsammans kan vi sätta ungdomspolitik på den nordiska agendan, fortsätter Emborg.

Hedra genom att fortsätta

2011 blev Utøya utsatt för den värsta terrorattacken i norsk i historia där 77 personer varav de flesta var tonåringar miste sina liv. Idag är Utøya en plats där unga från hela världen samlas för att engageras, lära sig och minnas.

- Vi vill hedra de som miste livet på Utøya och vara en del av att återskapa en plats för unga där de kan diskutera politik och hitta samhörighet, säger Emborg.

Återskapa en plats för unga där de kan diskutera politik och hitta samhörighet.

Contact information