Sommerleir på Utøya samler unge fra Norden og Ukraina

15.06.23 | Nyhet
Ramus emborg unr
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Ungdommens nordiske råd (UNR) arrangerer en leir på Utøya i juli. Hensikten med leiren er å styrke unges politiske engasjement i Norden og å tilby kunnskapsutveksling mellom unge fra Norden og Ukraina.

– Unge ukrainere må fortsette å informere og øke bevisstheten om den russiske angrepskrigen i Ukraina. Den nordisk-ukrainske ungdomsleiren er ytterligere en anledning der vi kan få fram perspektiver fra Ukraina. Vi kommer blant annet til å diskutere hvordan solidaritet med og støtte til ukrainske ungdommer skal opprettholdes over tid, sier en av de ukrainske gjestene, Dmytro Mamajev, doktorgradsstudent ved det litauiske senteret for samfunnsvitenskap og internasjonal sekretær for organisasjonen SD Platform. 

Vi kommer blant annet til å diskutere hvordan solidaritet med og støtte til ukrainske ungdommer skal opprettholdes over tid.

Førti unge fra Finland, Sverige, Norge, Danmark, Island og Færøyene skal delta på leiren sammen med åtte ukrainske gjester. I fire dager arrangeres det workshopper der deltakerne vil få innblikk i det nordiske samarbeidet og UNRs virksomhet. De vil også fordype seg i politiske temaer som for eksempel retten til å bo i et bærekraftig land, digital aktivisme og psykisk helse. En workshop skal fokusere spesielt på krigen i Ukraina og hvordan man kan støtte unge ukrainske aktivister.

– En sommerleir ser vi som en investering i vennskap, samhørighet og tillit. Vi er overbevist om at nordiske og ukrainske ungdommer kommer til å ha mye å lære av hverandre, og at viktige diskusjoner om menneskerettigheter, toleranse og mangfold vil stå i sentrum disse dagene på Utøya, sier Jorodd Asphjell, president for Nordisk råd.

Unge trenger å møtes

– Det er kjempestort behov for å knytte kontakter og få nye vennskap, spesielt etter pandemien. Vi kan utveksle erfaringer, lære av hverandres kontekster og inspireres av hverandre. Å møtes vil styrke nordisk ungdomspolitikk, sier Rasmus Emborg, Ungdommens nordiske råds president.

UNR opplever at unge har et stort behov for å møtes, spesielt etter pandemien. Et av Nordisk råds fokusområder for 2023 er at unge skal inkluderes mer i samfunnet og i politikken.

– Å legge til rette for unges deltakelse i samfunn og politikk har høy prioritet for Nordisk råd og i det norske presidentskapsprogrammet for 2023. Den nordiske tradisjonen med å involvere barn og unge er viktig, og unges engasjement er avgjørende for samfunnene og demokratiene våre, sier Jorodd Asphjell.

Det er kjempestort behov for å knytte kontakter og få nye vennskap, spesielt etter pandemien.

Sammen setter vi ungdomspolitikk på dagsordenen

I tillegg til nye kontakter og venner er målet med sommerleiren at diskusjonene skal lede til konkrete politiske forslag.

– Håpet er at vi på sommerleiren kan komme fram til noen konkrete anbefalinger som vi kan presentere både i Nordisk råd og i våre respektive land. Sammen kan vi sette ungdomspolitikk på den nordiske dagsordenen, fortsetter Emborg.

Hedre ved å fortsette

I 2011 ble Utøya utsatt for det verste terrorangrepet i norsk historie, der 77 personer mistet livet, de fleste tenåringer. I dag er Utøya et sted der unge fra hele verden samles for å engasjere seg, lære og minnes.

– Vi vil hedre de som mistet livet på Utøya, og være med på å gjenskape et sted for unge der de kan diskutere politikk og finne samhørighet, sier Emborg.

Gjenskape et sted for unge der de kan diskutere politikk og finne samhørighet.