Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Danish.

Tarjei Haaland, Danmark

Tarjei Haaland
Tarjei Haaland indstilles på baggrund af sit arbejde mod menneskeskabte klima-forandringer igennem 32 år og arbejdet for vedvarende energiproduktion, energibesparelser og effektiv energianvendelse.

Han er medstifter af energibevægelsen Organisationen til Oplysning om Atomkraft i Danmark (OOA) i 1974, og efter at kernekraften blev fjernet fra den danske energiplanlægning, ydede Tarjei Halland en målrettet indsats for at medvirke til begrænsning af Danmarks CO2-udslip.

Han har været engageret i Greenpeace siden 1992 og har som græsrod og ildsjæl deltaget i omfattende internationale initiativer og alliancer for at sikre minimale klimaforandringer.

Dette er konkret kommet til udtryk i foråret 2006 ved offentliggørelsen af et scenarium for reduktion af CO2-udslippet i Norden med 67 % inden 2030 uden brug af atom-kraft.