Tarjei Haaland, Tanska

Tarjei Haaland
Tarjei Haaland asetetaan ehdolle 32-vuotisesta työstä, jota hän on tehnyt torjuakseen ihmisen aiheuttamaa ilmastonmuutosta ja edistääkseen kestävää energiantuotantoa, energian säästämistä ja sen tehokasta käyttöä.

Hän oli vuonna 1974 mukana perustamassa ydinvoimatiedotukseen keskittynyttä tanskalaista järjestöä Organisationen til Oplysning om Atomkraft i Danmark (OOA). Kun ydinvoima poistettiin Tanskan energiasuunnittelusta, Halland aloitti määrätietoisen työn Tanskan hiilidioksidipäästöjen rajoittamiseksi.

Hän on ollut mukana Greenpeacen toiminnassa vuodesta 1992 lähtien ja osallistunut ruohonjuuritason aktivistina laajoihin kansainvälisiin hankkeisiin ja yhteenliittymiin ilmastonmuutoksen minimoimiseksi.

Konkreettisena ilmauksena tästä oli keväällä 2006 julkistettu skenaario, joka koski Pohjoismaiden hiilidioksidipäästöjen vähentämistä 67 prosentilla vuoteen 2030 mennessä ilman, että maissa kuitenkaan siirryttäisiin ydinvoimaan.