Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Danish.

Tarjei Haaland, Danmark

Tarjei Haaland
Tarjei Haaland indstilles på baggrund af sit arbejde mod menneskeskabte klima-forandringer igennem 32 år og arbejdet for vedvarende energiproduktion, energibesparelser og effektiv energianvendelse.

Han er medstifter af energibevægelsen Organisationen til Oplysning om Atomkraft i Danmark (OOA) i 1974, og efter at kernekraften blev fjernet fra den danske energiplanlægning, ydede Tarjei Halland en målrettet indsats for at medvirke til begrænsning af Danmarks CO2-udslip.

Han har været engageret i Greenpeace siden 1992 og har som græsrod og ildsjæl deltaget i omfattende internationale initiativer og alliancer for at sikre minimale klimaforandringer.

Dette er konkret kommet til udtryk i foråret 2006 ved offentliggørelsen af et scenarium for reduktion af CO2-udslippet i Norden med 67 % inden 2030 uden brug af atom-kraft.