Planer och budget 2009

Nordiska ministerrådet

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
Nordisk Ministerråds budget for 2009 afspejler Nordisk Ministerråds politiske prioriteringer. Budgettet giver plads til den nødvendige kontinuitet i det nordiske samarbejde, og samtidig sikrer det den omfattende fornyelse i globali-seringsarbejdet, som blev skudt i gang efter statsministrenes sommermøde i Punkaharju, Finland i 2007. Punkaharju-mødet er siden fulgt op af det første nordiske globaliseringsforum, der fandt sted i Riksgränsen i Sverige i april 2008, hvor det blev drøftet hvordan de nordiske lande i fællesskab kan håndtere og drage nytte af globali-seringens udfordringer og muligheder. Statsministrene har givet de nordiske samarbejdsministre til opgave at koordinere dette arbejde. Denne proces har til tider været en udfordrende opgave, men også nødvendig for at Nordisk Ministerråds budget skal afspejle de fastsatte politiske prioriteringer. I den forbindelse vil jeg nævne, hvad der kan betegnes som en milepæl i det nordiske globaliseringsarbejde, nemlig at uddannelses- og forskningsministrene er kommet et stort skridt videre med Topforsknings-initiativet. De har i efteråret 2008 besluttet, at nationale aktører i de kommende år skal indskyde ca. 225 MDKK til Topforskningsinitia-tivet, udover Nordisk Ministerråds og dets institutioner ca. 160 MDKK.
Publikationsnummer
2008:759