Lapset ja nuoret Pohjolassa

– Pohjoismaiden ministerineuvoston poikkihallinnollinen strategia 2016–2022

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
"Pohjolan tulee olla maailman paras paikka lapsille ja nuorille."Se on poikkisektoraalisen pohjoismaisen lapsi- ja nuorisoyhteistyön strategian visio, jonka myötä0–25-vuotiaat lapset ja nuoret nostetaan priorisoiduksi kohderyhmäksi.Strategian keskeisenä tavoitteena on, että Pohjoismaiden ministerineuvosto sisällyttää entistä laajemmin lapsen oikeuksien ja nuorten näkökulman työhönsä ja sen myötä tuo esiin ja huomioi entistä enemmän lasten ja nuorten omia näkemyksiä. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti Pohjoismaiden ministerineuvosto pyrkii suojelemaan ja edistämään tyttöjen ja poikien sekä nuorten naisten ja miesten oikeuksia ja heidän mahdollisuuksiaan hyödyntää näitä oikeuksia ja osallistua yhteiskunnan toimintaan. Lasten ja nuorten hyvinvointi sekä heidän mahdollisuutensa toteuttaa oikeuksiaan on edellytys Pohjolan kehitykselle jatkossa. Pohjoismaiden ministerineuvoston tulee osaltaan vaikuttaa siihen, että Pohjoismaat ovat edelläkävijä työssä, jossa lasten ja nuorten oikeudet ja eri näkökulmat saavat tilaa ja vaikuttavat yhteiskunnan kehitykseen.
Publikationsnummer
2016:741