Camilla Sommer & Pernille Kreutzmann (ill.)

Camilla Sommer & Pernille Kreutzmann (ill.)
Photographer
Casper Bach Zeeb
Camilla Sommer & Pernille Kreutzmann (ill.): Tuttuarannguaq. Bilderbok, Maanuup atuakkiorfia, 2018.

Renkalven lever ett tryggt liv tillsammans med sin mor. Mamman berättar för renkalven om de märkliga och farliga tvåbenta djuren, som älskar renar. En dag blir renarna överraskade av de märkliga tvåbenta djuren. Renkalven flyr långt bort. Den väntar och väntar på sin mor. De andra renarna berättar att modern dessvärre inte längre är bland dem, eftersom hon har jagats av de märkliga tvåbenta djuren. Renkalven vill absolut inte tro på att mamman är död, för hon är ju så stark och sköter om kalven.

Med tiden inser renkalven att modern verkligen är död. Sorgen drabbar kalven. Den tappar aptiten, livsglädjen och är mycket ensam. Innan episoden hade renkalven träffat en annan liten ren som liknade modern. Renkalven möter den igen. Den andra renen ser också sorgsen ut. Renkalven tänker: Kanske har den lilla renen också förlorat sin mor. Under tiden dyker en liten fisk upp, och den blir god vän med renkalven. Så blir det vinter. De bästa vännerna kan inte se varandra på många månader, men de ser fram emot att träffas igen när det åter blir vår.

Under vintern växer renkalven. Den lär sig att leva ensam trots saknaden efter modern. Renkalven ser renen som påminner om mamman igen. Nu liknar renen henne fullständigt. Slutligen ses själsfränderna igen. Deras efterkommande blir likaså vänner. Renkalven upprepar moderns kloka ord om livet. Allt kan förändras på ett ögonblick. Man måste vara stark inombords. Det viktigaste är dock att ha ömsesidig respekt.     

Camilla Sommers bok är enkel, men fokuserar på det existentiella temat. Hon låter sina djurfigurer, försedda med igenkännbara mänskliga egenskaper och känslor, brottas med etiska utmaningar och existentiella frågor. Samtidigt påminner boken om den möjliga vänskap som finns trots olikheter.

Berättelsen om renkalven är illustrerad av Pernille Kreutzmann. Illustrationer är vackra och fungerar i fint samspel med berättelsen, samtidigt som de understöder barnets upplevelse av situationen. Genom bilderna upplever läsaren hur liten renkalven är i förhållande till den mäktiga naturen, och de för läsaren närmare renkalvens erfarenheter. Samtidigt ger texten och bilderna läsaren möjligheter och plats till att tänka själv, och stimulerar läsarens tankar och fantasi.