Camilla Sommer & Pernille Kreutzmann (ill.)

Camilla Sommer & Pernille Kreutzmann (ill.)
Photographer
Casper Bach Zeeb
Camilla Sommer & Pernille Kreutzmann (ill.): Tuttuarannguaq. Bildebok, Maanuup Atuakkiorfia, 2018.

Reinsdyrungen lever et trygt liv sammen med mor. Moren forteller reinsdyrungen om de merkelige og farlige tobeinte dyra som elsker reinsdyr. En dag blir reinsdyra overrasket av de merkelige tobeinte dyra. Reinsdyrungen flykter langt bort. Den venter og venter på mor. De andre reinsdyra forteller at moren dessverre ikke er blant dem lenger, siden hun har blitt jaget av de merkelige tobeinte dyra. Reinsdyrungen vil ikke tro på at moren er død, for hun er jo sterk og passer på reinsdyrungen.

Med tiden innser reinsdyrungen at moren virkelig er død. Sorgen rammer reinsdyrungen. Den mister appetitten og livsgleden og er veldig ensom. Før denne episoden møtte reinsdyrungen et annet lite reinsdyr på sjøen, et som lignet på moren. Reinsdyrungen møter dette reinsdyret igjen. Den andre ser også sørgmodig ut. Reinsdyrungen tenker: Kanskje har dette lille reinsdyret også mistet moren sin. Imens dukker det opp en liten fisk, og den blir god venn med reinsdyrungen. Så blir det vinter. Bestevennene kan ikke se hverandre på mange måneder, men de gleder seg til gjensynet når det blir vår igjen.

I løpet av vinter vokser reinsdyrungen. Den lærer å leve alene til tross for savnet av moren. Igjen ser reinsdyrungen reinsdyret som ligner på moren. Nå ligner reinsdyret moren fullstendig. Omsider ser sjelevennene hverandre igjen. Etterkommerne deres blir også venner. Reinsdyrungen gjentar morens kloke ord om livet. Alt kan forandres på et øyeblikk. Man må være sterk inni seg. Men det viktigste er å ha gjensidig respekt.     

Camilla Sommers bok er enkel, men fokuserer på det eksistensielle temaet. Hun lar sine dyrefigurer, utstyrt med gjenkjennelige menneskelige egenskaper og følelser, tumle med etiske utfordringer og eksistensielle spørsmål. Samtidig minner boka om de mulige vennskapene som finnes til tross for forskjeller.

Historien om reinsdyrungen er illustrert av Pernille Kreutzmann. Illustrasjonene er vakre og fungerer godt i samspill med fortellingen, samtidig som de støtter opp under barnets opplevelse av situasjonen. Gjennom bildene opplever leseren hvor liten reinsdyrungen er i forhold til den mektige naturen rundt, og de bringer leseren nærmere reinsdyrets opplevelse. Samtidig gir tekst og bilder leseren muligheter og rom til å tenke selv, og de stimulerer leserens egne tanker og fantasi.