Floke – Plast i hvalen

Floke – Plast i hvalen
Fotograf
Floke – Plast i hvalen
Ett innovationsprojekt för att hindra att mer plast hamnar i havet.

Æra Strategic Innovation med sitt program ”Floke – Plast i hvalen” nomineras till priset eftersom företaget går systematiskt till väga för att lösa problem som förorenar havet. Genom att omvandla globala utmaningar till hanterbara problemställningar och samla aktörer från olika sektorer och branscher demonstrerar Floke hur dessa samhällsutmaningar kan vara innovationsmöjligheter för företag. Programmet ”Floke – Plast i hvalen” tar sig an problemet med marin förorening holistiskt genom att se på uppröjning och återvinning, men huvudsakligen hur man från början kan designa bort plasten som hamnar i havet. Metoden har bevistats genom flera liknande program tidigare, den levererar resultat i form av nya hållbara koncept och den är skalbar. Ambitionen är att genomföra liknande projekt i Norden och internationellt.

Mer information