Floke – Plast i hvalen

Floke – Plast i hvalen
Fotograf
Floke – Plast i hvalen
Et innovasjonsprosjekt for å hindre at mer plast havner i havet.

Æra Strategic Innovation med sitt program “Floke – Plast i hvalen” innstilles til prisen fordi virksomheten går systemisk til verks for å løse problemene som forurenser havet. Ved å gjøre globale utfordringer om til håndterbare problemstillinger og samle aktører på tvers av sektorer og bransjer demonstrerer Floke hvordan disse samfunnsutfordringene kan være innovasjonsmuligheter for selskaper. Programmet «Floke – Plast i hvalen» angriper problemet med marin forsøpling holistisk ved å se på opprydning og gjenvinning, men hovedsakelig hvordan man kan designe bort plasten som havner i havet til å begynne med. Metoden er bevist gjennom flere like programmer tidligere, leverer resultater i form av nye bærekraftige konsepter og kan skaleres. Ambisjonen er å kjøre lignende prosjekter i Norden og internasjonalt.

Mer informasjon