Green IQ

Green IQ
Photographer
Green IQ
DUAL-system för förseparering av länsvatten och slamreducering till fartyg.

Det färöiska företaget Green IQ har utvecklat en effektiv och driftsäker lösning, GreenArc, för separation av oljehaltigt vatten på fartyg. GreenArc avlägsnar oljan från länsvattnet utan att använda kemikalier eller filter. Detta minskar utgifterna för slam och energiförbrukning, samt frestelsen att pumpa ut förorenat vatten i haven. Systemet har godkänts av DNV-GL och är patenterat i bl.a. Europa, USA och Kina. Systemet används ombord på 30 fartyg och fler beställningar finns i orderboken, eftersom rederier kan se fördelen med att använda GreenArc. Lösningen kan också överföras till att användas i hamnar och inom vattenbruk. Green IQ är ett bra exempel på att små nordiska företag kan bidra till lösningen av ett av världens stora globala miljöproblem.

Mer information