Green IQ

Green IQ
Photographer
Green IQ
DUAL-system for forseparering av lensevann og slamredusering for fartøyer.

Det færøyske firmaet Green IQ har utviklet en effektiv og driftssikker løsning, Green Arc, for separering av oljeholdig vann i skip. Green Arc fjerner oljen fra lensevannet uten bruk av kjemikalier eller filtre. Dette reduserer utgiftene til slam og energiforbruk samt fristelsen til å pumpe forurenset vann ut i havene. Systemet er godkjent av DNV-GL og patentert i bl.a. Europa, USA og Kina. Systemet brukes om bord på 30 skip, og flere bestillinger er i ordreboka, ettersom rederier kan se fordelene ved å bruke Green Arc. Løsningen kan også overføres til bruk i havner og innenfor akvakultur. Green IQ er et godt eksempel på at små nordiske virksomheter kan bidra til å løse et av verdens store globale miljøproblemer.

Mer informasjon