Håll Sverige Rent

Håll Sverige Rent
Fotograf
Håll Sverige Rent
Bygger nätverk för att minska nedskräpningen av plast i haven.

Håll Sverige Rent (HSR) har efter mer än 50 års arbete mot nedskräpning sedan 6 år satt fokus på nedskräpningen av våra hav. HSR samlar olika samhällsaktörer i ett aktivt arbete med att minska mängden plast i havsmiljön. De samlar företag i ett konkret åtgärdsarbete i 44 steg.

Verksamheten är väl känd då de alltid har samverkat med bland annat skolor, företag, myndigheter och idrottsföreningar. De arbetar med utbildning och kampanjer. De har ökat medvetenheten om skador som uppstår som följd av nedskräpning av haven och handfast samlat upp skräp i de omfattande städkampanjer de genomfört.

Mer information