Håll Sverige Rent

Håll Sverige Rent
Fotograf
Håll Sverige Rent
Bygger nettverk for å redusere plastforsøplingen i havene.

Etter mer enn 50 års arbeid mot forsøpling har Håll Sverige Rent (HSR) allerede i 6 år fokusert på forsøplingen av havene våre. HSR samler flere samfunnsaktører i et aktivt arbeid med å redusere mengden plast i havmiljøene. De samler bedrifter i et konkret tiltaksarbeid med 44 trinn.

Virksomheten er godt kjent ettersom de alltid har samarbeidet med blant annet skoler, bedrifter, myndigheter og idrettsforeninger. De arbeider med utdanning og kampanjer. De har økt bevisstheten om skader som oppstår som følge av forsøplingen av havene, og har helt konkret samlet opp søppel i de omfattende ryddekampanjene de har gjennomført.

Mer informasjon