Nils Henrik Asheim

Nils Henrik Asheim
Photographer
Nils Henrik Asheim
Nominerad för verket "Muohta"

Muohta för kör och stråkorkester är komponerad som en replik till Joseph Haydns Årstiderna från 1801 och uruppfördes hösten 2017 i direkt förlängning av satsen Sommaren från det klassiska verket. Verket bär i sig obehagligt tvetydiga undertoner: Medan årstiderna i dag långsamt förändras på sätt som ger upphov till oro bland forskare, var vetenskapsoptimismen som högst på Haydns tid. Nils Henrik Asheims musik reflekterar ofta en sådan medvetenhet om sin position i förhållande till historiska traditioner och sammanhang, samtidigt som det förflutna kan förnimmas genom nutida ljudvärldar.

Muohta får också urbefolkningen en stämma: Verket har fått sitt namn efter ett samiskt ord för snö, och textunderlaget består av ytterligare 18 samiska ord som anknyter till snö. Långa passager i verket är stillsamma, som om de skildrar ett fruset landskap. Men landskapet lever under ytan, vilket kommer till uttryck genom långsamma och nästan omärkliga förändringar och tidvis oförutsägbara vändningar och kontraster, som när kören mot slutet sjunger med full värme. Det visar kompositörens känsla för lyhörd dialog och nyskapande kopplingar mellan instrumentala och vokala element, ljud, ord och klangeffekter.

Asheim (f. 1960) har under största delen av sin karriär omväxlande arbetat som tonsättare, organist, arrangör och kurator, med en speciell förmåga att inkludera andra genrer i konstmusiken och göra den tillgänglig för nya lyssnare. Både som kompositör och utövare arbetar han i ett brett spektrum från partiturmusik till folkmusik och fri improvisation i samarbete med artister inom klassisk musik, pop/jazz och electronica.

Uruppfört av Det Norske Solistkor och Ensemble Allegria med dirigent Grete Pedersen i Universitetets aula, Oslo, den 28 oktober 2017.