Vinnare av Nordiska rådets litteraturpris 2022

Solvej Balle
Photographer
Magnus Fröderberg, norden.org
Nordiska rådets litteraturpris 2022 går till Om udregning af rumfang I, II og III, av Solvej Balle från Danmark.

Juryns motivering

Solvej Balles huvudperson, Tara Selter, har ofrivilligt stigit av tidens tåg i det storstilade prosaverket Om udregning af rumfang. I hennes värld upprepas den 18 november om och om igen. Plötsligt upplever hon inte längre veckornas, månadernas eller årstidernas växlingar. Personerna omkring henne åldras inte, och de har naturligt nog svårt med att förstå Taras nya och märkvärdiga verklighet. Denna erfarenhetsklyfta blir till stor litteratur, för den ställer grundläggande frågor om vad våra individuella upplevelser av tid och rum gör med våra liv och samliv.

 

Hittills har tre av totalt sju planerade band om Taras vistelse utanför tiden utkommit. Dessa utgör redan en sammanhängande helhet, som med varje bind utvidgas på nya och oförutsägbara sätt, varmed även vår idé om konstverket som en avslutad helhet utmanas. Solvej Balle låter således läsaren återuppleva tiden, inte minst samtiden, och dess inbördes konkurrerande perspektiv på teman som tillväxt, aktivism och kön. Via verket förnimmer vi att vår samtid är en gemensam angelägenhet, även om vi ibland kanske lever i våra egna ”bubblor”.

 

Priset går till de tre första av totalt sju planerade band om Tara Selters vistelse utanför tiden. De utgör redan en sammanhängande helhet, som med varje band utvidgas på nya och oförutsägbara sätt. Solvej Balle levererar med Om udregning af rumfang ett mästerverk i tiden. Verket är Solvej Balles stora comeback, inte bara till dansk och nordisk skönlitteratur, utan till europeisk skönlitteratur.

 

Solvej Balle: Om udregning af rumfang I, II og III, Pelagraf 2020-2021.