Vinner av Nordisk råds litteraturpris 2022

Solvej Balle
Photographer
Magnus Fröderberg, norden.org
Nordisk råds litteraturpris 2022 går til “Om udregning af rumfang” I, II og III av Solvej Balle fra Danmark.

Juryens motivering

Solvej Balles hovedperson, Tara Selter, har ufrivillig steget av tidens tog i det storstilte prosaverket Om udregning af rumfang. I hennes virkelighet gjentar 18. november seg om og om igjen. Plutselig opplever hun ikke lenger at ukene, månedene eller årstidene skifter. Personene rundt henne eldes ikke, og de har naturlig nok vanskelig for å forstå Taras nye og merkverdige virkelighet. Denne erfaringskløften kommer det stor litteratur ut av, fordi den stiller basale spørsmål om hva våre individuelle opplevelser av tid og rom gjør med livene og samlivene våre.

 

Inntil videre har det kommet ut tre av i alt sju planlagte bind om Taras opphold utenfor tiden. Disse utgjør allerede en sammenhengende enhet som med hvert bind utvides på nye og uforutsigelige måter, og dermed utfordres også vår idé om kunstverket som en avrundet enhet. På den måten lar Solvej Balle leseren gjenoppleve tiden, ikke minst samtiden, og dens innbyrdes konkurrerende perspektiver på temaer som vekst, aktivisme og kjønn. Via verket fornemmer vi at vår samtid er et felles anliggende, selv om vi til tider kanskje lever i hver vår “boble”.

 

Prisen gis til de tre første av i alt sju planlagte bind om Tara Selters opphold utenfor tiden. Disse utgjør allerede en sammenhengende enhet som med hvert bind utvides på nye og uforutsigelige måter. Solvej Balle leverer med Om udregning af rumfang et mesterverk til tiden. Om udregning af rumfang er Solvej Balles store comeback, ikke bare til dansk og nordisk skjønnlitteratur, men til europeisk skjønnlitteratur.

 

Solvej Balle: Om udregning af rumfang I, II og III, Pelagraf 2020–2021.