Corona på agendan då Nordiska rådet håller aprilmöten

11.04.21 | Nyhet
Christine Peterson/SIPA/Ritzau Scanpix
Fotograf
Christine Peterson/SIPA/Ritzau Scanpix
Nordiska rådet samlas till digitala möten den 12-14 april. Under de tre dagarna möts bland annat alla fem partigrupper, de fyra utskotten och presidiet.

Coronapandemin fortsätter att dominera i Norden och det syns också på agendan under aprilmötena, särskilt på presidiets dagordning.

Presidiet, som möts på tisdag, ska bland annat behandla ett förslag om en samnordisk utredning om hur gränsstängningar i Norden kan förhindras vid krissituationer och ett annat förslag på en gemensam nordisk sammanställning av hanteringen av coronakrisen i ett nordiskt perspektiv

Inte bara pandemifrågor

Men aprilmötena handlar inte bara om pandemin. Bland annat ska Utskottet för välfärd i Norden behandla digitala kränkningar på nätet och Utskottet för tillväxt och utveckling lyfter frågan om Nordens framtida arbetsmarknad (Future of Work).

Utskottet för kunskap och kultur tar upp geoblockering som ett av flera ämnen och Utskottet för ett hållbart Norden har en rad ärenden som handlar om klimat och miljö, bland dem ett förslag om åtgärder mot övergödningen av Östersjön.

Aprilmötena inleds på måndag med partigruppernas möten, presidiet och utskotten sammanträder på tisdag och det hela avslutas med Gränshindergruppens möte på onsdag.

 

Nordiska rådet är det officiella organet för samarbetet mellan de nordiska parlamenten. Rådet har 87 medlemmar som kommer från Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Färöarna, Grönland och Åland. Under 2021 håller Danmark presidentskapet i rådet och president är Bertel Haarder.