Danmarks presidentskapsprogram för Nordiska rådet 2021

Bertel Haarder och Annette Lind 2020.

Bertel Haarder och Annette Lind 2020.

Photographer
Charlotte de la Fuente
Vårt gemensamma mål är att göra Norden till världens mest hållbara och integrerade region. Men pandemin fick våra länder att agera olika och skapa hinder och svårigheter för nordiska invånare som arbetar, studerar, reser och investerar i ett annat nordiskt land. Det gör kampen mot gränshinder ännu viktigare.

Samtidigt pågår en desintegration i Europa och västvärlden som kräver nordisk sammanhållning och ledarskap, liksom klimatkrisen, den gröna omställningen och stormakternas rivalisering.

Demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen är under hård press i Europa – även bland Nordens närmaste grannar. Dessa är grundläggande principer för det nordiska samarbetet, precis som FN:s hållbarhetsmål bör vara ett tydligt mål i vårt arbete. Pandemin har visat på behovet av en uppföljning av Könbergrapportens rekommendationer om bl.a. antibiotikaresistens.

Var för sig är vi små. Tillsammans är vi starka och betydelsefulla. Det gäller såväl politiskt och ekonomiskt som kulturellt.