Gränshinderrådet: God nyhet att Norge ger pendlare ekonomiskt stöd

10.03.21 | Nyhet
Flagga
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Utländska pendlare kommer att få ersättning för den tid de har varit utestängda från sina jobb i Norge. Beskedet tas emot med glädje i det nordiska Gränshinderrådet, som aktivt arbetat för att en lösning ska komma på plats.

Den 29 januari stoppades nästan alla pendlare från Finland och Sverige vid gränsen till Norge. De, liksom pendlare från Danmark, fick inte åka till sina jobb på andra sidan gränsen på grund av hårda norska coronarestriktioner.

Resultatet var att tusentals pendlare tvingades leva utan lön och a-kassa fram till den 1 mars, då gränsen återigen öppnades för svenska och finländska dagpendlare.

På tisdagen meddelade statsministerns kontor i Norge via ett pressmeddelande att man inför en ny kompensationsordning för utländska arbetstagare och pendlare som är bosatta inom EES-området. Förslaget innebär att berörda arbetstagare kompenseras för perioden efter den 29 januari.

Gränshinderrådet aktivt

- Det är verkligen goda nyheter att den norska regeringen tar ansvar för de pendlare som kommit i kläm och som under en lång tid stått utan både lön och ersättning. Gränshinderrådet har varit i dialog med myndigheter om pendlarnas situation och i dag är vi mycket glada över att Norge har fattat beslut om ersättning till de drabbade, säger Gränshinderrådets norska medlem, Vibeke Hammer Madsen.

Gränshinderrådet, som arbetar för den fria rörligheten i hela Norden, har aktivt drivit på för att få en lösning på pendlarnas situation. Rådet har bland annat uppvaktat alla nordiska arbetsmarknadsministrar med ett brev med en vädjan om att komma med en lösning.

Flera utmaningar kvar att lösa

Många utmaningar med stängda gränser och restriktioner i Norden kvarstår att lösa. Till exempel pendlare mot Finland från Sverige och Norge har fortfarande inreseförbud, om de inte har ett så kallat nödvändigt arbete. De här pendlarna står utan lön eller annan ersättning.

Dessutom får inte veckopendlare från Sverige och Finland och jobbpendlare från Danmark ännu åka till sina jobb i Norge.

Gränshinderrådet fortsätter att trycka på för att också de problemen ska lösas.

- Beskedet nu från den norska regeringen visar ändå att länderna har en vilja att lösa de problem som uppstår i krisens fotspår. Många störningar kvarstår dock som vi kommer fortsätta att driva, säger Kimmo Sasi, ordförande för Gränshinderrådet under 2021.