Grensehinderrådet: God nyhet at Norge gir pendlere økonomisk støtte

10.03.21 | Nyhet
Flagga
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Utenlandske pendlere kommer til å få godtgjørelse for den tiden de har vært utestengt fra sine jobber i Norge. Beskjeden tas imot med glede i det nordiske Grensehinderrådet, som har arbeidet aktivt for at en løsning skal komme på plass.

29. januar ble nesten alle pendlere fra Finland og Sverige stoppet ved grensen til Norge. De, i likhet med pendlere fra Danmark, fikk ikke dra til jobbene sine på den andre siden av grensen på grunn av harde norske koronarestriksjoner.

Resultatet var at flere tusen pendlere ble nødt til å leve uten lønn og dagpenger fram til 1. mars, da grensen igjen ble åpnet for svenske og finske dagpendlere.

På tirsdag meddelte statsministerens kontor via en pressemelding at man innfører en ny kompensasjonsordning for utenlandske arbeidstakere og pendlere som er bosatt i EØS-området. Forslaget innebærer at berørte arbeidstakere kompenseres for perioden etter 29. januar.

Grensehinderrådet aktivt

– Det er virkelig gode nyheter at den norske regjeringen tar ansvar for de pendlerne som har havnet i klemme og i lengre tid har stått uten både lønn og godtgjørelse. Grensehinderrådet har vært i dialog med myndigheter om pendlernes situasjon, og i dag er vi veldig glade for at Norge har fattet vedtak om godtgjørelse til de rammede, sier Grensehinderrådets norske medlem Vibeke Hammer Madsen.

Grensehinderrådet, som arbeider for den frie bevegeligheten i hele Norden, har aktivt drevet på for å få en løsning på pendlernes situasjon. Rådet har blant annet sendt alle de nordiske arbeidsmarkedsministrene et brev med oppfordring om å komme med en løsning.

Flere utfordringer gjenstår

Mange utfordringer med stengte grenser og restriksjoner i Norden gjenstår å løse. For eksempel har pendlere mot Finland fra Sverige og Norge fortsatt innreiseforbud, med mindre de har en såkalt nødvendig jobb. Disse pendlerne står uten lønn og annen godtgjørelse.

Dessuten får ukependlere fra Sverige og Finland og jobbpendlere fra Danmark ennå ikke reise til sine jobber i Norge.

Grensehinderrådet fortsetter å presse på for at også disse problemene skal løses.

– Beskjeden nå fra den norske regjeringen viser tross alt at landene har vilje til å løse problemene som oppstår i kjølvannet av krisen. Det gjenstår imidlertid mange hindringer som vi kommer til å fortsette å jobbe med, sier Kimmo Sasi, leder for Grensehinderrådet i 2021.