Grænsehindringsrådet: Positiv nyhed, at Norge vil yde økonomisk kompensation til pendlere

10.03.21 | Nyhed
Flagga
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Udenlandske pendlere får kompensation for den tid, hvor de har været forhindret i at passe deres arbejde i Norge. Beskeden blev modtaget med glæde i Grænsehindringsrådet, som har arbejdet aktivt for at få en løsning på plads.

Den 29. januar blev stort set alle pendlere fra Finland og Sverige stoppet ved grænsen til Norge. Ligesom pendlere fra Danmark fik de på grund af Norges hårde coronarestriktioner ikke lov til at tage på arbejde på den anden side af grænsen.

Det resulterede i, at flere tusind pendlere måtte undvære både løn og A-kasse indtil 1. marts, da grænsen blev genåbnet for svenske og finske dagpendlere.

Tirsdag meddelte statsministerens kontor i Norge via en pressemeddelelse, at man vil indføre en ny kompensationsordning for udenlandske arbejdstagere og pendlere, der bor i EØS-området. Forslaget indebærer, at de berørte arbejdstagere bliver kompenseret for perioden efter 29. januar.

Grænsehindringsrådet i aktiv rolle

– Det er en rigtig god nyhed, at den norske regering tager sit ansvar for de pendlere, der er kommet i klemme, og som i en lang periode har stået uden løn og anden indkomst. Grænsehindringsrådet har været i dialog med flere myndigheder om pendlernes situation, og vi er meget glade for, at Norge i dag har besluttet at yde kompensation til de berørte pendlere, siger Grænsehindringsrådets norske medlem, Vibeke Hammer Madsen.

Grænsehindringsrådet, som arbejder for at styrke den frie bevægelighed i hele Norden, har aktivt presset på for, at der skulle findes en løsning på pendlernes situation. Rådet har blandt andet sendt samtlige nordiske arbejdsmarkedsministre et brev med en appel om at finde en løsning.

    Stadig udfordringer at løse

    Der er dog stadig mange udfordringer med lukkede grænser og restriktioner i Norden, som skal løses. For eksempel har pendlere fra Sverige og Norge til Finland stadig indrejseforbud, hvis de ikke har et såkaldt nødvendigt arbejde. Disse pendlere står helt uden løn eller anden indkomst.

    Derudover må ugependlere fra Sverige og Finland samt arbejdspendlere fra Danmark stadig ikke tage på arbejde i Norge.

    Grænsehindringsrådet bliver ved med at presse på for også at få løst disse problemer.

    – Dette udspil fra den norske regering viser, at landene trods alt har en vilje til at løse de problemer, der opstår i kølvandet på krisen. Der er dog stadig en del problemstillinger, som vi bliver ved med at arbejde med, siger Kimmo Sasi, som er formand for Grænsehindringsrådet i 2021.