Lättare för utländska stugägare i Sverige att få tillgång till tjänster och service

20.05.21 | Nyhet
Hus i Sverige.

Hus i Sverige

Fotograf
Jumpstory
Snart ska det bli enklare för utlänningar som äger en stuga i Sverige att teckna bland annat el-, tele- och internetavtal i Sverige. Den svenska riksdagen har godkänt ett förslag som öppnar möjligheter för utländska fritidshusägare att få ett så kallat samordningsnummer. Det är en fråga som det nordiska Gränshinderrådet arbetat länge med för att få löst.

I Sverige är det svårt att teckna avtal för olika tjänster om man saknar svenskt personnummer. Det har varit ett stort problem bland annat för de cirka 22 500 nordbor som äger en fritidsstuga i Sverige och som ofta behöver tillgång till service, handel och olika tjänster.

Hittills har det inte varit möjligt för dem att ansöka om ett samordningsnummer, men nu blir det ändring. Från och med den 18 juni ska det bli möjligt för utlänningar med stuga i Sverige att ansöka om samordningsnummer, enligt ett beslut i riksdagen på onsdagen.

Gränshinderrådet välkomnar beslutet

- Det här är ett mycket välkommet beslut. Gränshinderrådet har aktivt arbetat för att Sverige ska öppna för den här möjligheten eftersom det nuvarande systemet har inneburit problem för tusentals nordbor. Vi ska sträva efter att ha så mycket fri rörlighet i Norden som möjligt och varje hinder som vi får röjt ur vägen är ett viktigt steg på vägen, säger Kimmo Sasi, ordförande för Gränshinderrådet, som arbetar för fri rörlighet och mobilitet mellan de nordiska länderna.

Gränshinderrådet har löpande varit i kontakt med relevanta myndigheter och det är framförallt den danske medlemmen Bertel Haarder som har drivit frågan och haft tät dialog med bland annat intresseorganisationen Danske Torpare, som representerar danskar med hus i Sverige.

Beslutet i riksdagen innebär att ett samordningsnummer ska kunna tilldelas efter ansökan av enskild person som har en sådan anknytning till Sverige att personen kan antas behöva en identitetsbeteckning.

För att minska risken för missbruk av samordningsnummer ska de inaktiveras efter fem år om inte en ansökan om förnyelse kommer in.

Inte att förväxla med svenskt personnummer

Ett samordningsnummer är en identitetsbeteckning för en person som inte är eller har varit folkbokförd i Sverige, men det är inte ett tillfälligt personnummer.

Ett samordningsnummer ger heller inte några rättigheter eller förmåner i sig. Det är inte ett arbetstillstånd och ger inte någon rätt att ta del av svensk välfärd. Numret är i sig inte tillräckligt för att öppna ett bankkonto, för det krävs också den enskilda bankens godkännande utifrån deras krav på kundkännedom.