Lettere å få tilgang til tjenester og service for utenlandske hytteeiere i Sverige

20.05.21 | Nyhet
Hus i Sverige.

Hus i Sverige

Photographer
Jumpstory
Snart skal det bli enklere for utlendinger som eier en hytte i Sverige, å inngå blant annet strøm-, tele- og internettavtaler i landet. Den svenske Riksdagen har godkjent et forslag som åpner for at utenlandske fritidshuseiere kan få et såkalt samordningsnummer. Dette er et spørsmål det nordiske Grensehinderrådet har arbeidet lenge med å få løst.

I Sverige er det vanskelig å inngå avtaler for en del tjenester hvis man ikke har svensk personnummer. Det har vært et stort problem blant annet for de rundt 22 500 nordboerne som eier fritidshus i Sverige, og som ofte trenger tilgang til service, handel og ulike tjenester.

Hittil har det ikke vært mulig for dem å søke om samordningsnummer, men nå kommer det en endring. Fra og med 18. juni skal det bli mulig for utlendinger med hytte i Sverige å søke om samordningsnummer, ifølge et vedtak i Riksdagen onsdag.

Grensehinderrådet ønsker vedtaket velkommen

– Dette er et vedtak vi er veldig glade for. Grensehinderrådet har arbeidet aktivt for at Sverige skal åpne for denne muligheten, ettersom det nåværende systemet har medført problemer for tusenvis av nordboere. Vi skal strebe etter å ha så mye fri bevegelighet i Norden som mulig, og hvert hinder vi får ryddet unna, er et viktig skritt på veien, sier Kimmo Sasi, leder for Grensehinderrådet, som jobber for fri bevegelighet mellom de nordiske landene.

Grensehinderrådet har vært i løpende kontakt med relevante myndigheter, og det er framfor alt det danske medlemmet Bertel Haarder som har vært en pådriver for saken og hatt tett dialog med blant annet interesseorganisasjonen Danske Torpare, som representerer dansker med hus i Sverige.

Vedtaket i Riksdagen innebærer at samordningsnummer skal kunne tildeles etter søknad fra enkeltpersoner som har en slik tilknytning til Sverige at de kan antas å trenge et identitetstegn.

For å redusere risikoen for misbruk av samordningsnummer, skal nummeret deaktiveres etter fem år hvis det ikke kommer inn en søknad om fornyelse.

Ikke å forveksle med svensk personnummer

Et samordningsnummer er et identitetstegn for en person som ikke er eller har vært folkeregistrert i Sverige, men det er ikke et midlertidig personnummer.

Et samordningsnummer gir heller ikke noen rettigheter eller fordeler i seg selv. Nummeret er ikke en arbeidstillatelse og gir ingen rett til å ta del av svensk velferd. Nummeret er i seg selv ikke nok for å åpne bankkonto, for dette krever også godkjenning fra den enkelte banken ut fra deres krav om kjennskap til kunden.

Contact information