Nemmere for udenlandske fritidshusejere i Sverige at få adgang til tjenester og service

20.05.21 | Nyhed
Hus i Sverige.

Hus i Sverige

Photographer
Jumpstory
Nu bliver det snart nemmere for udlændinge, der ejer et fritidshus i Sverige, at indgå eksempelvis el-, tele- og internetaftaler. Den svenske regering har godkendt et forslag, som gør det muligt for udenlandske fritidshusejere at få et såkaldt samordningsnummer. Det er en problemstilling, som Grænsehindringsrådet har arbejdet længe på at få løst.

I Sverige er det svært at indgå aftaler om forskellige tjenester, hvis man ikke har et svensk personnummer. Det har været et stort problem for blandt andet de cirka 22.500 nordiske medborgere, der ejer et fritidshus i Sverige og ofte har brug for at få adgang til serviceydelser og forskellige tjenester.

Hidtil har de ikke haft mulighed for at ansøge om et samordningsnummer, men det bliver nu ændret. Fra og med den 18. juni skal udlændinge med fritidshus i Sverige have mulighed for at ansøge om at få et samordningsnummer ifølge en beslutning i riksdagen onsdag den 19/5.

Grænsehindringsrådet hilser beslutningen velkommen

– Det er en yderst kærkommen beslutning. Grænsehindringsrådet har aktivt arbejdet for at Sverige skal åbne for denne mulighed, eftersom det nuværende system har givet tusindvis af nordiske medborgere problemer. Vi skal stræbe efter at have en så fri bevægelighed som muligt i Norden, og hver eneste hindring, som vi får fjernet, er et vigtigt skridt på vejen, siger Kimmo Sasi, som er formand for Grænsehindringsrådet, der arbejder for fri bevægelighed og mobilitet mellem de nordiske lande.

Grænsehindringsrådet har løbende været i kontakt med de relevante myndigheder, og det er især det danske medlem Bertel Haarder, der er gået forrest og har været i tæt dialog med blandt andet interesseorganisationen Danske Torpare, som repræsenterer danskere med hus i Sverige.

Beslutningen i riksdagen indebærer, at et samordningsnummer efter ansøgning skal kunne udstedes til et individ, der har en sådan tilknytning til Sverige, at vedkommende kan formodes at have brug for en identitetsbetegnelse.

For at mindske risikoen for misbrug af samordningsnummeret, deaktiveres det efter fem år, hvis der ikke indsendes en ansøgning om fornyelse.

Ikke at forveksle med et svensk personnummer

Et samordningsnummer er en identitetsbetegnelse for en person, som ikke er eller har været tilmeldt folkeregisteret i Sverige, men det er ikke et midlertidigt personnummer.

Et samordningsnummer giver heller ikke i sig selv adgang til nogen rettigheder eller goder. Det er ikke en arbejdstilladelse og giver ikke adgang til svensk velfærd. Nummeret er ikke tilstrækkeligt til at åbne en bankkonto, for det kræver også den enkelte banks godkendelse på baggrund af deres krav om kundekendskab.

Contact information