Recept på förändring? Kom med på lanseringen av Cookbook for systems change!

17.12.20 | Nyhet
Ilustration eatforum sin granulado
Photographer
norden.org
Hur kan vi implementera uppdrag som hjälper oss att lösa de största samhällsutmaningarna i vår tid? Den 26 januari är du välkommen att utforska de centrala slutsatserna i den nya Cookbook for systems change - Nordic innovation strategies for sustainable food systems.

Cookbook for systems change - Nordic innovation strategies for sustainable food systems, sammanställd av Nordiska ministerrådets Nordic Food Policy Lab, Stockholm Resilience Centre och EAT, beskriver ett inkluderande nordiskt angreppssätt på att implementera forsknings- och innovationsinriktade uppdrag. Genom att utforska olika ingångsvinklar och dela upp de stora utmaningarna till hanterbara platsspecifika exempel erbjuder dessa nordiska innovationsstrategier ett systematiskt grepp på komplexa utmaningar - med utgångspunkt i våra livsmedelssystem.

Beslutsfattare börjar inse vikten av att tillämpa mer experimentella grepp.

Kom med den 26 januari!

Är du intresserad av att höra mer om detta angreppssätt och om hur nordiska forsknings- och innovationsmyndigheter samarbetar i praktiken? Kom med på lanseringen av den nya boken med en speciell 2x30 minuters snabbkurs som inleds med en debatt om behovet av ett uppdragsbaserat angreppssätt och fortsätter med en tur genom Cookbook for systems change - Nordic innovation strategies for sustainable food.

Cookbook for systems change handlar om vilken roll ett starkt offentligt innovationssystem kan spela parallellt med arbetet för hållbara matsystem. Boken ger ingredienser – modeller för att utveckla interventioner, råd för att komma igång och exempel på tvärgående projekt – som kan användas till att skapa förändringsrecept. Den erbjuder även ett nytt angreppssätt för att arbeta med komplexa och dynamiska system.

 

Demystifying systems change: introducing a mission-approach to food systems transformation

Datum: 26 januari 2021

Tid: 10:00-11:00 (CET)

Livesändning på Zoom: Registrera dig här för att få länk 

Facebookevent: Join the launch of the Cookbook for systems change!

 

Deltagare:

 • Sebastian Hielm - Direktör för livsmedelssäkerhet, Jord- och skogsbruksministeriet, och ordförande för Statens näringsdelegation, Finland
 • Dan Hill - Direktör för strategisk design, Vinnova
 • Sigridur Thormodsdottir -  Chef för biobaserade industrier, Innovasjon Norge   
 • Ove Kenneth Nodland - Innovationschef, EAT
 • Afton Halloran - Redaktör för Cookbook och konsult inom hållbara livsmedelssystem
 • Författarna bakom Cookbook for systems change

Om

Cookbook for systems change är resultatet av ett samarbete mellan Nordiska ministerrådets Nordic Food Policy Lab, Stockholm Resilience Centre och EAT, som tillsammans med följande organisationer är del av ett gemensamt initiativ för att etablera en första delad nordisk mission på området:

 • Design og arkitektur Norge
 • Dansk Design Center
 • EIT Climate-KIC
 • EIT Food
 • Formas
 • Innovasjon Norge
 • Nordic Innovation
 • Matis
 • Norska Forskningsrådet
 • Sitra
 • Vinnova

Cookbook har finansierats av EIT Climate-KIC som en del av Deep Demonstrations on Resilient Food Systems and Diets. Den är skriven av Afton Halloran (redaktör), Amanda Wood, Florencia Aguirre, Marie Persson, Marius Weschke och Ove Kenneth Nodland.