Nytt spel för bättre matvanor

16.10.20 | Nyhet
Game Nordic Food
Fotograf
norden.org
Hur ser verkligt hälsosam och hållbar mat ut på tallriken i Norden, Canada, Indonesien eller Brasilien? Det går enkelt att ta reda på med ett nytt interaktivt spel som lanseras idag, på Världsmatdagen. Genom att spelifiera evidens och kostråd visar det hur mat kan vara det bästa att börja med, om du vill göra planeten friskare. Spela nu!

Spelet FOOD CHOICES FOR A HEALTHY PLANET har fått stöd av Food at Google och producerades av en accelerator för lösningar inom matsystem med experter på näring och klimatförändringar från olika håll i världen. Nordiska ministerrådets Nordic Food Policy Lab inbjöds att delta i skapandet av spelet i den innovativa samarbetsprocessen.

Ett utmärkt exempel på vad som kan åstadkommas på kort tid när folk från olika branscher och expertområden samlas i en acceleratorprocess för att tillsammans skapa något utifrån en gemensam ambition.

Chavanne Hanson, Food Choice Architecture and Nutrition Manager, Google

Matvanor ändras genom spelifiering

Norden med välkända nordiska näringsrekommendationer, ambitiös livsmedelspolitik och hållbar matkultur ingår i spelet som en av fyra ledande länder och regioner. De övriga regionerna är Brasilien (tonvikt på lokal och hälsosam mat istället för superprocessad mat), Canada (fokus mot mer växtbaserad mat) och Indonesien (tonvikt på bra näring för barn från ett u-landsperspektiv). Marie Persson, projektchef på Nordic Food Policy Lab, var en av spelets arkitekter:

”Spelet är avsett som ett lekfullt sätt att få folk att engagera sig i den viktiga frågan om hållbar mat. Food Choices for a Healthy Planet förenar spelifiering med en solid bevisbas och ger spelaren möjlighet att experimentera och lära sig hur valet av mat kan ändras för bättre resultat. Spelet bygger på traditionella sätt att kommunicera om kostrekommendationer, men går vidare från dem för att visa hur en hållbar och hälsosam kost ser ut i olika matkulturella kontexter.

Spelet är avsett som ett lekfullt sätt att få folk att engagera sig i den viktiga frågan om hållbar mat.

Marie Persson, projektchef på Nordic Food Policy Lab

En acceleratorprocess för gemensamt skapande

Istället för ett förskrivande grepp och ett enda perspektiv för globala kostvanor som ska tillämpas på behoven i alla länder, har gruppen tagit fram ett perspektiv som utgår från de enskilda länderna och deras specifika kulturella, ekonomiska, historiska och agrikulturella kapacitet att producera sin mat.

“Spelet Food Choices for a Healthy Planet är ett utmärkt exempel på vad som kan åstadkommas på kort tid när folk från olika branscher och expertområden samlas i en acceleratorprocess för att tillsammans skapa något utifrån en gemensam ambition. Spelet kombinerar sakkunskap om själva ämnet och om regionen/landet, teknologi och lekfullhet, och slutresultatet är ett nytt sätt att kommunicera information om mat, näring och hållbarhet med underliggande kostrekommendationer. Vi hoppas att det ska inspirera till snabbare insatser för hållbar och hälsosam kost på industriellt, politiskt och individuellt plan,” säger Chavanne Hanson, Food Choice Architecture and Nutrition Manager på Google.

Spelet har öppen källkod och är tillgängligt gratis för alla, med målet att det ska användas av utbildare, studerande och andra som vill göra en insats genom sin mat. Resursen kan även inspirera beslutsfattare genom att ge dem nya sätt att kommunicera om kostråd som är hälsosamma och hållbara. Målet är även att flera länders kostråd och mer data ska läggas till i spelet.

Spela nu!

Utmana dig själv och se vilken påverkan dina dagliga matval har.

SPEL x KULTUR x KOSTRÅD = MATFÖRÄNDRING

Mer information