Info Norden Sverige

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Syftet är att underlätta rörligheten för medborgare som vill flytta, arbeta, studera eller etablera företag över de nordiska gränserna.
Info Norden har telefontid tisdag till torsdag, 9:00-12:00.

Information

Postadress

Holmamiralens Väg 10
SE-111 86 Stockholm
Sverige

Contact
Phone
+46 72 335 75 03