Info Norden Sverige

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Formålet er å lette mobiliteten for innbyggere som vil flytte, jobbe, studere eller etablere bedrift på tvers av de nordiske grensene.
Info Norden har telefontid tirsdag til torsdag, 9:00-12:00.

Information

Postadresse

Holmamiralens Väg 10
SE-111 86 Stockholm
Sverige

Contact
Phone
+46 72 335 75 03