Nordisk-baltisk metodikkommitté för livsmedel (NMKL)

Kommittén utarbetar analysmetoder och handböcker samt anordnar kurser inom området livsmedelsanalys. Samtidigt fungerar kommittén som ett nätverk för nordiska livsmedelsanalytiker.

Information

Postadress

Att: Eystein Oveland
NMKL - NordVal International
Institute of Marine Research
Postboks 1870 Nordnes, N-5817 Bergen, Norway
Visit adr.: Nordnesgaten 50

Contact
Phone
+47 55 23 85 00