Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Danish.

Om Nordisk metodikkomité for næringsmidler (NMKL)

NMKL består av mikrobiologer, kjemikere, og statistikere fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Medlemmene er eksperter og representerer næringsmiddelmyndigheter, næringsmiddelindustri, akkrediteringsorganisasjoner og vitenskapelige fagmiljøer.

NMKL utarbeider analysemetoder, veiledninger, arrangerer kurs/seminarer, driver internasjonal påvirkning innen næringsmiddelanalyseområde og er et nettverk for nordiske næringsmiddelanalytere.