Nordisk-baltisk Metodikkomité for Levnedsmidler (NMKL)

Komiteen udarbejder analysemetoder og vejledninger og arrangerer kurser inden for området for levnedsmiddelanalyse. Samtidig fungerer komiteen som netværk for nordiske levnedsmiddelsanalytikere.

Information

Adresse

Att: Eystein Oveland
NMKL - NordVal International
Institute of Marine Research
Postboks 1870 Nordnes, N-5817 Bergen, Norway
Visit adr.: Nordnesgaten 50

Contact
Phone
+47 55 23 85 00