Nordisk-baltisk metodikkomité for næringsmidler (NMKL)

Komiteen utarbeider analysemetoder og veiledninger, og arrangerer kurs innenfor området næringsmiddelanalyse. Samtidig fungerer komiteen som et nettverk for nordiske næringsmiddelanalytikere.

Information

Postadresse

Att: Eystein Oveland
NMKL - NordVal International
Institute of Marine Research
Postboks 1870 Nordnes, N-5817 Bergen, Norway
Visit adr.: Nordnesgaten 50

Contact
Telefon
+47 55 23 85 00