Nordiska näringsrekommendationer sätter hållbarhet på agendan

23.09.20 | Nyhet
Grönsaker
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Över 300 deltagare samlas virtuellt den 24 september på ett webbinarium om kost och hållbarhet som del av arbetet med att uppdatera de nordiska näringsrekommendationerna.

Den här veckan samlas ett stort antal nordiska och internationella aktörer virtuellt för att diskutera hur hållbarhet ska integreras i de kommande nordiska näringsrekommendationerna 2022 (NNR). Såväl livsmedelsindustrin, forskare, ideella organisationer som internationella experter deltar i webbinariet.

Nordiska ministerrådet har begärt att hållbarhetsaspekter av kosten ska införlivas i de nya näringsrekommendationerna.  Några av de nordiska länderna har redan gått in för detta och den senaste versionen av NNR från 2012 innehöll ett kapitel om ämnet. Men nu ska alltså hållbarhet integreras fullt ut i de matbaserade kostråden i de uppdaterade näringsrekommendationerna. Som inledning på arbetet med att integrera hållbarhet i näringsrekommendationerna organiserar NNR2022-kommittén ett heldagswebbinarium den 24 september. 

Utmanande uppdrag

De nordiska näringsrekommendationerna utgör den vetenskapliga grunden för nationella näringsrekommendationer och matbaserade kostråd i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.

”Den nya upplagan, som publiceras 2022, kommer att integrera hållbarhet i de matbaserade kostråden. Det här är ett utmanande uppdrag”, säger professor Rune Blomhoff som leder arbetsgruppen ansvarig för utvecklingen av rekommendationerna.

”Vårt mål är att integrera hållbarhet fullt ut på ett genomsynligt och öppet sätt, utgående från konsensus om de bäst tillgängliga vetenskapliga bevisen. De nya nordiska näringsrekommendationerna blir en vägkarta som påverkar en stor del av matsystemen i de nordiska och baltiska länderna”, säger Blomhoff.

Metodiken för att integrera hållbarhet i matbaserade kostriktlinjer kommer att diskuteras på det internationella webbinariet.

Programmet den 24 september: webbinarium om kost och hållbarhet

Per F I Pharo från den norska regeringens klimat- och skogssatsning, Nicole Darmon från det franska nationella institutet för jordbruksforskning, och Kerry Brown från London School of Hygiene & Tropical Medicine är bara några av de internationella talarna som delar erfarenheter och sakkunskap under heldagswebbinariet.

Avslutas 2022

Processen för att ta fram NNR 2022 inleddes i januari 2019 och fortsätter fram till 2022 och publiceringen av NNR 2022-rapporten. Under hela processen finns det många möjligheter att delta, till exempel genom att nominera teman för djupgående granskning, engagera sig i hearingar och lämna offentliga kommentarer.