Norges presidentskapsprogram i Nordiska rådet 2023

Prioriteringarna för det norska presidentskapet är ett tryggt, grönt och ungt Norden. Det är områden som är viktiga i vår tid med krig i Europa och klimat- och energikrisen. Det är viktigare än någonsin att vi står tillsammans i en stark nordisk gemenskap. Dagens unga är framtiden och de är avgörande deltagare i våra samhällen och demokratier.