Jorodd Asphjell, Nordiska rådets president 2023

Jorodd Asphjell, President of The Nordic Council 2023, speaking

Jorodd Asphjell, President of The Nordic Council 2023

Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org
Jorodd Asphjell är Nordiska rådets president för 2023.

Jorodd Asphjell valdes in i Stortinget 2005 för Arbeiderpartiet. I Stortinget sitter han i utbildnings- och forskningsutskottet. Hans resa i Nordiska rådet började som suppleant 2009 och sedan 2012 har han varit ledamot. Sin yrkeskarriär började han som lärling och som grafisk tryckare. Senare drev han sitt eget sportföretag. Han fortsatte sedan som länssekreterare för Sør-Trøndelag Arbeiderparti. I Nordiska rådet tillhör han den socialdemokratiska gruppen och är ordförande för Norges delegation i Nordiska rådet.