Norges presidentskapsprogram i Nordiska rådet 2023

Jorodd Asphjell Helge Orten
Photographer
Magnus Fröderberg/Norden.org
Prioriteringarna för det norska presidentskapet är ett tryggt, grönt och ungt Norden. Det är områden som är viktiga i vår tid med krig i Europa och klimat- och energikrisen. Det är viktigare än någonsin att vi står tillsammans i en stark nordisk gemenskap. Dagens unga är framtiden och de är avgörande deltagare i våra samhällen och demokratier.

Det är angeläget att få nya energikällor på plats. Norden ska vara en föregångsregion. Försörjningstrygghet för energi, livsmedel, läkemedel och medicinsk utrustning lyfts fram som viktiga områden för ett stärkt nordiskt samarbete. Det norska presidentskapet kommer att följa upp det pågående arbetet för ett närmare samarbete kring beredskap, så att Norden står bättre rustat i krissituationer. Presidentskapet vill också bidra till att lyfta debatten av det nordiska försvarssamarbetet och innebörden av att alla nordiska länderna blir medlemmar av Nato.

Vi måste arbeta tillsammans för att säkerställa ungas utbildning, arbete och deltagande i samhällslivet. Ett tryggt och grönt Norden är en förutsättning för ungas framtid.